Lid worden

Hoe?

Om lid te worden, moet u contact opnemen met de vzw door te schrijven naar contact@bleuhorizon.be en het bedrag van 50€ of meer over te maken, waarbij u in de mededeling vermeldt dat het om een aansluiting gaat.

De leden betalen een jaarlijkse contributie. Voor 2022 bedraagt deze 50€ en geeft recht op een korting van 50% op het eerste concertticket dat wordt gekocht.
Een ondersteunend lid is iemand die vrijwillig meer betaalt dan de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage, zonder limiet. Vanaf 75€ heb je recht op een gratis ticket.

Stuur een e-mail

Er zijn vijf categorieën van lidmaatschap:

  1. De effectieve leden: de stichtende leden (zij die aanwezig zijn bij de oprichting van de vereniging) en de geassocieerde leden (die na de oprichting vanvzwtot de vereniging toetreden en gaandeweg bij het project betrokken raken). De effectieve leden van Horizon vzw zijn degenen die de Algemene Vergadering vormen en die dus beslissingsbevoegdheid hebben. Wettelijk gezien zijn zij de enigen die stemrecht hebben en ieder één stem hebben.
  2. Geaffiliëerde leden: leden die niet alle rechten van gewone leden genieten. Zij zijn geen lid van de AV en hebben geen stemrecht. Zij moeten dus de genomen besluiten aanvaarden zonder hun mening te kunnen geven. Zij ontvangen geen uitnodiging voor de AV, maar kunnen desgewenst op eenvoudig verzoek aan de raad van bestuur (RvB) aanwezig zijn en op het geplande tijdstip het woord voeren.
  3. Ereleden: persoonlijkheden die hun reputatie ten dienste stellen van Horizon vzw.
  4. Weldoeners: mensen die een hogere bijdrage betalen dan anderen, die belangrijke diensten hebben verleend aan Horizon vzw.
  5. Ereleden: oud-bestuurders die niet meer betrokken zijn bij het leven van Horizon vzw.